Jouw voordelen

Gratis waarborg onrechtstreekse verliezen Naar aanleiding van een gedekt schadegeval wordt de schadevergoeding verhoogd om de verplaatsings-, telefoon-, en bijkomende expertisekosten op te vangen.
Gratis waarborg 'kosten syndicus' Naar aanleiding van een gedekt schadegeval worden ook de door de syndicus gefactureerde kosten vergoed.
Masterclausule 'building' Extra ruime dekkingen dankzij onze masterclause 'building'.

De ideale oplossing voor een building

Wil je graag een gebouw met minimum twee aparte woon/werk-entiteiten verzekeren tegen brand? Dan hebben wij de ideale oplossing voor jou. De Assurapp brandverzekering building.

Is er een deel van het gebouw dat wordt gebruikt voor een handelsactiviteit?
Geen enkel probleem, zolang de gebruikte handelsoppervlakte niet meer is dan 20 % van de te verzekeren oppervlakte. Indien dit wel het geval is, zal een van onze Assurapp experten jou een offerte op maat bezorgen.

Voor dit product wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: buildings en meergezinswoningen-opbrengstwoningen.

Het onderscheid wordt gemaakt op basis van enerzijds het aantal aparte woon/werk-entiteiten en anderzijds het te verzekeren kapitaal Gebouw:

 • Buildings: minstens 4 woon/werk-entiteiten én te verzekeren kapitaal Gebouw > 500.000 euro.
 • Meergezinswoningen - Opbrengsthuizen: risico’s die niet voldoen aan de voorwaarden Building (bijvoorbeeld een gebouw met slechts 3 woon/werkentiteiten of met een te verzekeren kapitaal Gebouw ≤ 500.000 euro).

De ruime dekkingen die in het basiscontract zijn opgenomen, zijn voor beide categorieën identiek. De aanvullingen en optionele waarborgen verschillen wel naargelang de categorie.

Alle basiswaarborgen op een rij

 • Brand
 • Rook- en roetschade
 • Aanstoting
 • Beschadiging aan het onroerend goed omwille van diefstal (incl. graffiti)
 • Electriciteitsschade
 • Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • Breken van sanitair, glas en spiegels (incl. zonnepanelen)
 • Waterschade
 • Schade door stookolie
 • 24/24 en 7 op 7 bijstand via het speciale noodnummer
 • Burgerlijke aansprakelijkheid gebouw
 • Verhaal van derden
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Natuurrampen
 • Reddings- en andere kosten
 • Onbruikbaarheid van de onroerende goederen
 • Schade aan gemeenschappelijke delen door verhuis
 • Verhaal van huurders of gebruikers
 • Expertisekosten
 • Dodelijk ongeval
 • Onrechtstreekse verliezen ten belope van 5 % of 10 %
 • Kosten syndicus

Overtuigd?

Ben je net zoals wij overtuigd dat de Assurapp brandverzekering écht iets voor jou is? Neem contact met ons op en wij brengen alles voor jou in orde zodat je met een gerust gevoel jouw nieuwe woning kan betrekken.

Contacteer ons

Woning verhuren?

Neem zeker een kijkje op de website van onze partner Korfine! Met de oplossingen van Korfine kan je makkelijk en snel je huurwaarborg regelen en een Huur- en Rechtsbijstandverzekering afsluiten tegen huurgeschillen.

Packs en uitbreidingen

Ook de meubels en planten in je tuin verdienen extra aandacht. Heb je het bijvoorbeeld al eens voorgehad dat je nieuwe barbecue verwoest werd door een hagelbui? Of dat de zonneluifel werd beschadigd door een storm? Wel, met het pack tuin is dit allemaal verzekerd!